PDF Hvidbog: Man bygger en kirke - per kongelig resolution FB2

Hvidbog... er skrevet af freelancejournalist og forfatter Ann Bilde. Den beskriver, hvordan de danskere, der ejer et af landets 375.000 bevaringsværdige huse, får problemer den dag, huset er blevet for gammelt til at bo i og ikke kan sælges. Og ingen huse holder evigt. ”Hvidbog…” er dokumentarisk og kronologisk fortalt ud fra den aktindsigt, forfatteren har fået fra kirken, kirkeministeriet og kommunen samt sagsakter og presseomtale, der er offentligt tilgængeligt. Den beskriver en sag, der i følge Naturstyrelsen er en sag for Tilsynsrådet og Folketingets Ombudsmand og evt. Indenrigsministeriet. Kommunalforsker Roger Buch kalder sagen en skandale. Han betragter den som “meget alvorlig” for forvaltningen, og han frygter, at mange flere af den slags sager gemmer sig bag en afsløring som denne. Og “taberen i det her kan kun blive borgeren”, fastslår Roger Buch.Sagen startede i 1998, og kirkens naboer har været i klemme mellem kirken og kommunen siden år 2000. De har vundet sagen i Natur- og Miljøklagenævnet for fem måneder siden, men kommunen har endnu ikke afsluttet den. Sagen fortælles i 18 kapitler:1.Forord: Ingen huse holder evigt. Heller ikke de 375.000 huse, som byrådspolitikerne har givet status som bevaringsværdige. De danskere, der bor i, ejer og værner om de bevaringsværdige huse og kulturhistoriske miljøer, får problemer den dag, huset er blevet for gammelt og utidssvarende. De risikerer at blive fysisk, menneskeligt og økonomisk stavnsbundet i huse, der ikke egner sig til at bo i, og som ikke kan sælges. Og de risikerer at blive ruineret, når deres liv, skæbne og økonomi ligger i hænderne på kommunen. Og i dette tilfælde også i hænderne på kirken.2.Hjerting Kirke bliver bygget i 1992 i hjertet af det 700 år gamle fiskerleje, Hjerting. Den ligger på toppen af bakken med udsigt ud over Ho Bugt, Langli og Skallingen. Ifølge Dronning Margrethe er det et af Danmarks smukkeste kirkebyggerier. Menighedsrådet glemmer at søge Kirkeministeriet om tilladelse til at bygge klokketårnet. “Klokke-terror” lyder en overskrift i Ekstra Bladet fem år senere.3.Få år efter Hjerting Kirke er blevet indviet, mangler kirken plads på kirkegården. Ifølge egne tal mangler kirken 1.200 gravpladser, trods det at den har pligt til at have et tilstrækkeligt antal gravpladser til sognebørnene. Og kirken har pligt til at udvide den eksisterende kirkegård – og kan når som helst ekspropriere naboernes huse og haver. Kirken har i 2008 besluttet, at fem familiers huse og haver skal blive til kirkegård – plus den nybyggede præstegård. Kirken har ikke orienteret de fem familier. 4.“Om 5-7 år må vi desværre hænge et skilt ud med alt optaget, hvis der ikke sker noget i mellemtiden”, udtaler formanden for menighedsrådet i 2007. Og menighedsrådet udtaler til pressen, at lykken vil være en udvidelse af den eksisterende kirkegård på Skolestien. Trods det at Hjerting Kirke har pligt til at udvide den eksisterende kirkegård og har ret til at ekspropriere Skolestien 9 og 9a, siger kommunen – ifølge kirken – nej til nedrivning af husene, og kirken springer fra et skriftligt tilsagn om køb af Skolestien 9. Men kommunen mener ikke, at kirken har søgt om tilladelse til nedrivning af Skolestien 9 og 9a. Kirken arbejder også på at anlægge en ny kirkegård seks forskellige andre steder i Hjerting, men får nej til alle seks steder. Et af stederne er Grandelaugets boldbane. På trods af at Grandelauget på to generalforsamlinger har sagt nej tak til kirken, så forhandler kirken med kommunen om at anlægge en kirkegård på boldbanen. 5.Hjerting Kirke vil bygge en præstegård ved kirken. Men inden skal en del af den bevaringsværdige, trelængede gårdbebyggelse fra år 1700 rives ned. Som forudsætning for det træffer de folkevalgte politikere i 1998 en politisk beslutning om at kræve, at kirken garanterer at overtage nabohusene på Skolestien 9 og 9a. Garantikrav

  • Navn: Hvidbog: Man bygger en kirke - per kongelig resolution
  • Format: E-bog, ePub, PDF, FB2, MOBI
  • Forfattere:
  • Sprog: Dansk